AKTUALNOŚCI

O POJEKCIE

Centrum Spilno UNICEF Łódź to projekt dedykowany osobom uchodźczym i społeczności goszczącej uchodźców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zamieszkujących Łódź.

Recepcja Centrum działa w dniach:

 • wtorek, środa, czwartek     12.00 - 20.00
 • piątek i sobota                   10.00 - 18.00

Kontakt:


Oferta Centrum obejmuje:

 • prowadzenia poradnictwa z zakresu:
 • wsparcia prawnego dla dzieci i młodzieży uchodźczej oraz ich opiekunów/ek,
 • wsparcia logopedycznego dla dzieci i młodzieży,
 • wsparcia pedagogicznego dla dzieci i młodzieży,
 • doradztwa zawodowego dla młodzieży,
 • załatwiania spraw bieżących i urzędowych w Łodzi dla uchodźców;
 • prowadzenia warsztatów z zakresu:
 • zapewnienia usług wzmacniających kompetencje rodzicielskie i funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i opiekunów dzieci z Ukrainy (warsztaty, spotkania informacyjne),
  • przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy,
  • edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, w tym profilaktyki ciąż wśród nastolatek,
  • zdrowego żywienia,
  • różnic kulturowych,
  • nabywania pewności siebie,
  • profilaktyki uzależnienia od substancji psychoaktywnych, alkoholu i nikotyny;
 • prowadzenia wsparcia psychologicznego i psychospołecznego dla dzieci i młodzieży uchodźczej oraz ich opiekunów/ek:
 • indywidualnego,
 • grupowego;
 • prowadzenia zajęć z zakresu:
 • korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży,
 • wyrównywania szans edukacyjnych (korepetycje wg potrzeb beneficjentów);
 • organizacji spotkań informacyjnych dotyczących przepisów prawa w Polsce i przepisów prawa miejscowego.


Pracownicy zaangażowani w realizację zadania działają zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie: „Warunki Ogólne” UNICEF, oraz ukończyli szkolenie z zasad ochrony dzieci (Child Protection) obejmujące zdrowie psychiczne i psychospołeczne, przemoc uwarunkowaną płcią (GBV), ochronę przed wykorzystaniem i nadużyciem seksualnym (PSEA).

W ramach realizacji zadania obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia agitacji politycznej, działalności formacji religijnych oraz działalności komercyjnej. Oferowane działania są oparte o współczesną wiedzę naukową i aktualny stan prawny oraz zapewniają neutralność światopoglądową.

Nikt nie może dopuścić się działań noszących znamiona dyskryminacji pośredniej lub bezpośredniej ze względu na: wiek, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną. Różnicowanie ze względu na obiektywnie uzasadnione przyczyny (np. potrzeby lub sytuację osób doświadczających dyskryminacji) nie stanowi dyskryminacji.

Zespół

Image

Marta Molfar

Koordynatorka merytoryczna projektu, prowadząca Klub Kobiety w Łodzi, często spotykana w recepcji

Image

Viktoriia Tortika

specjalista ds mediów społecznościowych i monitoringu, pracuje w recepcji SPILNO

Image

Ewa Jaraczewska-Sikora

najlepsza animatorka zabaw dla dzieci i młodzieży, prowadząca Klub Malucha

Image

Svitlana Panchenko

animatorka oraz zawsze uśmiechnięta twarz recepcji

Image

Maksym Kulbytskyi

pracownik naszej recepcji, gra, śpiewa i rysuje

Image

Agnieszka Reiske

Koordynatorka projektu, prowadząca kurs językowy, animatorka młodzieży i dorosłych

Działania

Dla dzieci

Klub Malucha, zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne, warsztaty rodzinne, minibiblioteczka, porady psychologiczne

Dla młodzieży

zajęcia teatralne, językowe, rękodzielnicze, warsztaty rodzinne, gry planszowe, minibiblioteczka, porady psychologiczne

Dla dorosłych

Klub Kobiety w Łodzi, zajęcia językowe, warsztaty rodzinne, warsztaty śpiewu, minibiblioteczka, porady psychologiczne, prawne

psycholog
Używamy plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości usług. Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.